تغییرات مدیریتی در آذربیاجان شرقی

واکنش معاون اجرایی رئیس‌جمهور به تغییرات مدیریتی در آذربایجا‌ن‌شرقی

واکنش معاون اجرایی رئیس‌جمهور به تغییرات مدیریتی در آذربایجا‌ن‌شرقی

معاون اجرایی رئیس جمهور به تغییرات مدیریتی در آذربایجان شرقی واکنش نشان داد و گفت: میثاق ما با مدیران، حل مشکلات مردم است و ما به هیچ مدیری چک سفید امضاء نداده‌ایم.