تغییر الگوی سوخت

پشت‌بام‌ها، ناجی زیست‌محیط
طرح «هر پشت‌بام،‌ یک نیروگاه خورشیدی»

پشت‌بام‌ها، ناجی زیست‌محیط

طرح «هر پشت‌بام، یک نیروگاه خورشیدی»، فرصتی است برای زیست‌محیطی پاکیزه‌تر و اقدامی زیربنایی برای مدیریت مصرف برق و شروعی جدی برای تغییر الگوی سوخت در کشور.