تغییر ساعت

تغییر ساعات فعالیت ناوگان اتوبوسرانی تبریز

تغییر ساعات فعالیت ناوگان اتوبوسرانی تبریز

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز و حومه از تغییر ساعات فعالیت ناوگان اتوبوسرانی تبریز خبر داد.