تقاطع غیر همسطح اتوبان ولایت

پیشرفت قابل توجه احداث دومین تقاطع غیر همسطح اتوبان ولایت در ۴۵ روز اخیر
شهردار منطقه پنج تبریز :

پیشرفت قابل توجه احداث دومین تقاطع غیر همسطح اتوبان ولایت در ۴۵ روز اخیر

دومین تقاطع غیر همسطح اتوبان ولایت در مدت زمان ۴۵ روز اخیر از پیشرفت فیزیکی قابل توجهی برخوردار شده است .