تندیس

دریافت تندیس زرین برند محبوب توسط شرکت مخابرات ایران

دریافت تندیس زرین برند محبوب توسط شرکت مخابرات ایران

شرکت مخابرات ایران، با کسب حداکثر امتیاز موفق به دریافت تندیس زرین برند محبوب کشور در حوزه خدمات اینترنت ADSL شد.