توده رحمی

۹۷ توده رحمی‌از شکم بانوی ۴۲ ساله تبریزی خارج شد

۹۷ توده رحمی‌از شکم بانوی ۴۲ ساله تبریزی خارج شد

پزشک معالج، انکولوژیست زنان و دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تبریز گفت: تعداد ۹۷ میوم( توده رحمی) از داخل شکم یک بانوی ۴۲ ساله تبریزی در مرکز آموزشی درمانی الزهرا (س) خارج شد.