توده هوای سرد

دمای ۴۲۰ شهر و ایستگاه هواشناسی منفی شد

دمای ۴۲۰ شهر و ایستگاه هواشناسی منفی شد

بر اساس اعلام سازمان هواشناسی، صبح امروز ( ۴ بهمن) تعداد شهرها و ایستگاه‌های هواشناسی با دمای زیر صفر به حدود ۴۲۰ شهر رسید.