توسعه اقتصادی

کارآفرینان به عنوان کانون و مرکز ثقل در عرصه‌های کار و تولید هستند
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی:

کارآفرینان به عنوان کانون و مرکز ثقل در عرصه‌های کار و تولید هستند

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی گفت: کارآفرینان به عنوان کانون و مرکز ثقل در عرصه‌های کار و تولید هستند و به عنوان موتور محرکه در توسعه اقتصادی و کسب و کار نقش مهمی ایفا می‌کنند.

مشکلات نفلین سینیت سراب رفع شده است
استاندار آذربایجان شرقی:

مشکلات نفلین سینیت سراب رفع شده است

استاندار آذربایجان شرقی گفت: خوشبختانه بسیاری از مشکلات واحد معدنی نفلین سینیت سراب رفع شده است و با تمام توان، پی گیر اجرا و تکمیل این طرح هستیم.