توسعه شهر

تخصیص بودجه توسعه مسجد مقبره به عمران و توسعه شهر
درخواست فرزند شهید آیت الله قاضی از شورای شهر تبریز

تخصیص بودجه توسعه مسجد مقبره به عمران و توسعه شهر

فرزند شهید آیت الله قاضی طباطبایی با ارسال نامه ای خطاب به رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر تبریز خواستار ابطال مصوبه تخصیص اعتبار 10 میلیارد تومانی به طرح توسعه مسجد و مقبره شهید آیت الله قاضی طباطبایی شد.