توسعه متوان

برقراری نظام تشویقی در منطقه آزاد ارس برای ایجاد انگیزه بین کارکنان
مدیرعامل سازمان در نشست معاونین توسعه مدیریت مناطق آزاد مطرح کرد؛

برقراری نظام تشویقی در منطقه آزاد ارس برای ایجاد انگیزه بین کارکنان

دکتر مجید کیانی ظهر امروز در دومین نشست معاونین توسعه مدیریت و مدیران منابع انسانی و امور مالی دبیرخانه شورایعالی و سازمان‌های مناطق آزاد به میزبانی ارس، اظهار داشت: تدوین نظام‌نامه واحد برای ایجاد وحدت رویه در میان مناطق آزاد مفید خواهد بود اما برخی مناطق ناگزیر هستند از نظر ساختار تفاوت‌هایی با یکدیگر داشته باشند و با این وجود حدالامکان سطوح سازمانی مدیریت‌های مختلف باید نزدیک هم دیده شود.