تولد

فناوری تلفن همراه در ایران ۲۶ ساله شد

امروز یکشنبه ۱۹ مردادماه فناوری تلفن همراه در کشور ۲۶ ساله شد.