تولید تخم مرغ

۱۰ در صد تخم مرغ کشور در آذربایجان‌‍شرقی تولید می‌شود

۱۰ در صد تخم مرغ کشور در آذربایجان‌‍شرقی تولید می‌شود

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان شرقی گفت: آذربایجان شرقی یکی از قطب های مهم و تاثیر گذار تولید تخم مرغ در کشور بوده و حدود 10 در صد از کل تخم مرغ کشور در این استان تولید می شود.