تولید لوازم خانگی

پرداخت تسهیلات ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون تومانی برای خرید لوازم خانگی
سخنگوی وزارت صمت مطرح کرد؛

پرداخت تسهیلات ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون تومانی برای خرید لوازم خانگی

قالیباف گفت: تسهیلات ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون تومانی خرید لوازم خانگی برای ۲۰۰ هزار نفر در نظر گرفته شده است.