تونل ضدعفونی

نصب و راه‌اندازی تونل‌های ضدعفونی در ادارات و بیمارستان‌های تبریز

نصب و راه‌اندازی تونل‌های ضدعفونی در ادارات و بیمارستان‌های تبریز

تونل‌ ضد عفونی کننده افراد و خودرو که هفته پیش توسط شهرداری از آن رونمایی شد، با دستور شهردار تبریز در مراکز پرتردد همچون ادارات و بیمارستان‌ها نصب و راه‌اندازی شد.