توهم

فکر کردم پدرزنم می‌خواهد مرا با سنگ بزند

فکر کردم پدرزنم می‌خواهد مرا با سنگ بزند

داماد جوان که مدعی است بر اثر توهم ناشی از مصرف شیشه پدر همسرش را به قتل رسانده در شعبه دهم دادگاه کیفری یک استان تهران محاکمه شد.