تویوتا

خودروی سال اروپا معرفی شد

خودروی سال اروپا معرفی شد

نسل چهارم تویوتا یاریس به‌عنوان خودروی برگزیده سال ۲۰۲۱ اروپا برگزیده شد.