تپه باستانی

تپه باستانی “جهودلر” شاهین‌دژ ثبت ملی شد

تپه باستانی “جهودلر” شاهین‌دژ ثبت ملی شد

رییس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شاهین‌دژ گفت: تپه باستانی "جهودلر تپه سی" این شهرستان به مجموعه آثار ملی ثبت شده کشور اضافه شد.