تکدی گری

ظهور ملکه‌های گدایان در شهر بدون گدا

ظهور ملکه‌های گدایان در شهر بدون گدا

تبریز، شهری با آوازه‌ی "بدون گدا بودن"، این روزها طعم تلخ فقر را بیش از پیش می‌چشد اما گویی بازی با احساسات و عواطف مردم این شهر در پس فشارهای اقتصادی و معیشتی، دستخوش افراد و به خصوص زنانی است که با چهره‌های باز و بسته، دست در مقابل مردم دراز می‌کنند.

تبریز، شهر بدون متکدی و کارتن خواب / لزوم توسعه دفاتر تسهیل گری در مناطق حاشیه نشین
مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری آذربایجان شرقی عنوان کرد:

تبریز، شهر بدون متکدی و کارتن خواب / لزوم توسعه دفاتر تسهیل گری در مناطق حاشیه نشین

مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری آذربایجان شرقی گفت: در طی سالیان گذشته، مجموعه عواملی که دست به دست هم داده اند تا کلان شهر تبریز، به شهری بدون متکدی و کارتن خواب تبدیل شود، شکل گیری و عملکرد سه ساختار عمیق ریشه دار در استان است که در کنار هم بنحو احسن برای نیل به این هدف نقش آفرینی می کنند.

نیاز دارم، کارت به کارت کن!
بررسی پدیده نوین تکدی گری؛

نیاز دارم، کارت به کارت کن!

بدون شک شما هم با متکدیان و شیوه‌های گوناگون آنان در دوران کروناویروس مواجه شده اید که به عنوان یک معضل اجتماعی در شهر‌های بزرگ، این روز‌ها شیوه‌های جدیدی را در پی گرفته اند تا به صورت دورکاری فعالیت نمایند!