تکذیب

از شایعه تا واقعیت اخذ عوارض در آزاد راه تبریز_سهند

از شایعه تا واقعیت اخذ عوارض در آزاد راه تبریز_سهند

فرماندار شهرستان اسکو با تکذیب خبر مربوط به شروع اخذ عوارضی آزاد راه تبریز_سهند و مبلغ اعلام شده از طریق برخی رسانه‌ها گفت: هنوز فرآیند قانونی اخذ عوارض آزاد راه مذکور طی نشده است.