تکه های سنگین سرب

آغاز اجرای “تکه‌های سنگین سرب” در تئاتر شهر تبریز

آغاز اجرای “تکه‌های سنگین سرب” در تئاتر شهر تبریز

اجرای نمایش "تکه‌های سنگین سرب" به کارگردانی سعید رضا نژاد در سالن استاد صادقی تئاتر شهر تبریز آغاز شد.