تیراختور

حمایت شرکت مس از تیم های آذربایجان جزء مطالبات به حق است
علیرضا منادی نماینده تبریز ، اسکو ، آذرشهر؛

حمایت شرکت مس از تیم های آذربایجان جزء مطالبات به حق است

علیرضا منادی نماینده مردم شریف تبریز ، آذرشهر و اسکو با بیان اینکه مسئله واگذاری به بهترین شکل پیش می‌رود و درحال نهایی شدن است افزود کلیات واگذاری تیم‌های تیراختور و ماشین‌سازی به شرکت ملی صنایع مس ایران با حضور نمایندگان آذربایجان‌شرقی به توافق نهایی رسیده است که شرکت ملی صنایع مس ایران برای حمایت از تیم‌های تراکتور و ماشین‌سازی بایستی فرآیند قانونی و کارشناسی را طی کند.