تیم ملی ایران

احتمال حضور هواداران در بازی ایران و کره قوت گرفت
سخنگوی ستاد کرونا:

احتمال حضور هواداران در بازی ایران و کره قوت گرفت

سخنگوی ستاد کرونا گفت: در حال بررسی هستیم و این احتمال وجود دارد تعدادی از هواداران فوتبال بتوانند در بازی ایران و کره حاضر شده و از نزدیک این دیدار را تماشا کنند.