تیم ملی دوومیدانی

دعوت ۲ دونده آذربایجان شرقی به اردوی تیم ملی دوومیدانی جانبازان

دعوت ۲ دونده آذربایجان شرقی به اردوی تیم ملی دوومیدانی جانبازان

سجاد هاشمی به عنوان مربی و میلاد رمضانی به عنوان ورزشکار به اردوی تیم ملی دو و میدانی جانبازان و معلولین دعوت شدند.