تیم ملی کشتی آمریکا

فهرست آمریکا برای جام جهانی کشتی/ غیبت دیوید تیلور، حضور باروز و اسنایدر

فهرست آمریکا برای جام جهانی کشتی/ غیبت دیوید تیلور، حضور باروز و اسنایدر

جردن باروز و کایل اسنایدر از جمله چهره‌های شاخص آمریکا برای حضور در جام جهانی کشتی هستتند.