تیکدری

اطلاعیه باشگاه تراکتور درباره جدایی تیکدری

اطلاعیه باشگاه تراکتور درباره جدایی تیکدری

باشگاه تراکتور درخصوص نحوه جدایی مهدی تیکدری از این باشگاه اطلاعیه‌ای صادر کرد.