ثبت نام کاندیداها

فهرست نهایی داوطلبان انتخابات مجلس اول اسفند ماه اعلام می شود
رئیس هیات نظارت بر انتخابات آذربایجان شرقی:

فهرست نهایی داوطلبان انتخابات مجلس اول اسفند ماه اعلام می شود

 رئیس هیات نظارت بر انتخابات آذربایجان شرقی گفت: فهرست نهایی داوطلبان انتخابات مجلس اول اسفند ماه اعلام می شود.