ثبت

هوآوی نشان تجاری Mate V را ثبت کرد

هوآوی نشان تجاری Mate V را ثبت کرد.