جاسک

رئیس جمهور وارد منطقه دوم دریایی ولایت نداجا در بندر جاسک شد
به منظور شرکت در رژه نیروی دریایی ارتش؛

رئیس جمهور وارد منطقه دوم دریایی ولایت نداجا در بندر جاسک شد

رئیس جمهور به مناسبت هفتم آذر روز نیروی دریایی ارتش و به منظور شرکت در رژه نیروی دریایی ارتش وارد منطقه دوم دریایی ولایت در بندرجاسک شد.