جامعه مدرسین حوزه علمیه قم

فعالیت تجاری ایران در منطقه طی ۴۰ سال اخیر رکورد زده است
رییس جمهور:

فعالیت تجاری ایران در منطقه طی ۴۰ سال اخیر رکورد زده است

رییس جمهور با بیان اینکه ناامید کردن و انزوای سیاسی ایران، هدف آمریکا است افزود: دشمن به اهداف خود دست نیافت و فعالیت تجاری ما در منطقه در ۴۰ سال قبل رکورد زده است.