جامعه مدرسین

مردم «دوست و دشمن» خود را بیش‌ازپیش شناختند
در بیانیه مجمع عمومی جامعه مدرسین تاکید شد

مردم «دوست و دشمن» خود را بیش‌ازپیش شناختند

مجمع عمومی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در بیانیه‌ای با بیان اینکه برخی افراد و جریانات سیاسی در این مدت، در مسیر طراحی‌ شده دشمن، قرار گرفتند، تاکید کرده است: بی‌شک این نیز از چشم ملت دور نمانده و مردم «دوست و دشمن» خود را در این غربالگری روزگار، بیش‌ از پیش شناختند.