جداره سازی

دالان بانک ملی بازار جهانی تبریز جداره‌سازی می‌شود

دالان بانک ملی بازار جهانی تبریز جداره‌سازی می‌شود

مدیرپایگاه جهانی بازار تبریز از شروع عملیات جداره‌سازی دالان بانک ملی مجموعه بازار جهانی تبریز خبر داد.