جرایم

دستگیری تبعه کشور آذربایجان به جرم قاچاق مواد مخدر

دستگیری تبعه کشور آذربایجان به جرم قاچاق مواد مخدر

دادستان عمومی و انقلاب پارس آباد گفت: حسب اطلاعات واصله از پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان پارس آباد، شخصی به هویت معلوم از اتباع کشور آذربایجان اقدام به خرید مواد مخدر و نگهداری آن در خانه یکی از بستگان خود در یکی از روستاهای شهرستان نموده بود توسط پلیس بازداشت شد.