جشنواره تئاتر دانشجوئی پودس

چهاردهمین جشنواره تئاتر دانشجوئی پودس با اعلام برگزیدگان، به کار خود پایان داد

چهاردهمین جشنواره تئاتر دانشجوئی پودس با اعلام برگزیدگان، به کار خود پایان داد

چهاردهمین جشنواره تئاتر دانشجوئی پودس که به همت معاونت دانشجوئی فرهنگی موسسه آموزش عالی نبی اکرم(ص) در حال برگزاری بود، با اعلام گروه‌ها و نفرات برتر، به کار خود پایان داد

۱۶ مردادماه؛ اختتامیه جشنواره تئاتر دانشجوئی پودس

۱۶ مردادماه؛ اختتامیه جشنواره تئاتر دانشجوئی پودس

معاون دانشجوئی و فرهنگی دانشگاه نبی‌اکرم(ص) از اتمام داوری آثار رسیده به چهاردهمین دوره جشنواره تئاتر دانشجوئی پودس خبر داد.