جشنواره قرآن و عترت دانشگاه های علوم پزشکی سعید نمکی واکسن کرونا

پیگیری مستمر مقام معظم رهبری برای ساخت واکسن کرونا

پیگیری مستمر مقام معظم رهبری برای ساخت واکسن کرونا

وزیر بهداشت با بیان اینکه مقام معظم رهبری با جدیت پیگیر موضوع ساخت واکسن کرونا هستند گفت: دلسوزی و پیگیری ها نشان می دهد که مردم ایران در اوج تحریم های ظالمانه، نباید قدمی از دنیا عقب باشند.