جشنواره کتابخوانی رضوی

اختتامیه دوازدهمین دوره جشنواره کتابخوانی رضوی در تبریز برگزار شد
با تقدیر از برگزیدگان؛

اختتامیه دوازدهمین دوره جشنواره کتابخوانی رضوی در تبریز برگزار شد

با تقدیر از ۶ برگزیده ملی و ۱۵۱ برگزیده استانی، آئین اختتامیه استانی دوازدهمین دوره جشنواره کتابخوانی رضوی در تبریز برگزار شد.

برگزاری اختتامیه استانی جشنواره کتابخوانی رضوی در آذربایجان شرقی
با تقدیر از برگزیدگان انجام می شود؛

برگزاری اختتامیه استانی جشنواره کتابخوانی رضوی در آذربایجان شرقی

اختتامیه استانی دوازدهمین جشنواره کتابخوانی رضوی با تقدیر از برگزیدگان در آذربایجان شرقی برگزار می‌شود.