جشن عروسی

تیراندازی در جشن عروسی در تبریز/ یک نفر زخمی شد

تیراندازی در جشن عروسی در تبریز/ یک نفر زخمی شد

بر اثر تیراندازی در یک مراسم عروسی در منطقه مارالان تبریز یک نفر زخمی شد.