جعفر سمساری

پرداختی ماهانه تامین اجتماعی آذربایجان‌شرقی ۶۰۰ میلیارد تومان است
مدیرکل تامین اجتماعی استان:

پرداختی ماهانه تامین اجتماعی آذربایجان‌شرقی ۶۰۰ میلیارد تومان است

مدیرکل تامین اجتماعی آذربایجان‌شرقی گفت: این مجموعه ماهانه به طور متوسط ۶۰۰ میلیارد تومان از بابت تعهدات در قبال ذینفعان خود پرداخت می‌کند.