جلال الدین میرزای رزاز تغذیه تولد نوزاد

۱۲ نکته تغذیه ای برای ۶ ماهگی دوم نوزاد/تغذیه بعد از یک سالگی

۱۲ نکته تغذیه ای برای ۶ ماهگی دوم نوزاد/تغذیه بعد از یک سالگی

سرپرست انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور، گفت: بعد از ۶ ماهگی نیازهای غذایی شیرخوار فقط با شیر برآورده نمی شود بلکه باید غذای کمکی را نیز برای نوزاد شروع کرد.