جلال الدین میرزای رزاز تغذیه روز جهانی غذا

ضایعات غذایی در ایران معادل ۵۰ درصد درآمد نفتی کشور

ضایعات غذایی در ایران معادل ۵۰ درصد درآمد نفتی کشور

هدر رفت مواد غذایی، یکی از چالش های حوزه غذایی جوامع است که کشور ما نیز از این قاعده مستثنی نیست، به طوری که گفته می شود ضایعات غذایی در ایران معادل ۵۰ درصد درآمد نفتی کشور است.