جلوه های هنر

پُرفروغ همچون صدف!
گزارش "تبریزمن" از برگزاری نمایشگاه نقاشی و طراحی مادر و دختر هنرمند در تبریز؛

پُرفروغ همچون صدف!

نمایشگاهی از آثار هنری دو نقاش و طراح جوان تبریزی تحت عنوان "نگاره‌های پرفروغ" و "جلوه‌های هنر" در تبریز برپاست.