جمعیت هلال احمر آذربایجان شرقی

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر آذربایجان شرقی خبرداد؛

برگزاری مانور سراسری خروج ایمن در زمان آتش سوزی در تبریز

مدیر عامل جمعیت هلال احمر آذربایجان شرقی از تمرین سراسری خروج ایمن در زمان آتش‌سوزی با هدف افزایش تاب‌آوری جامعه و نقش مؤثر خانه‌های هلال در ارتقای دانش و پاسخ اولیه مردم خبرداد.

خدمات بشردوستانه هلال‌احمر موجب تسکین دردهای بشری است
فرماندار اهر:

خدمات بشردوستانه هلال‌احمر موجب تسکین دردهای بشری است

فرماندار اهر با بیان اینکه خدمات بشردوستانه هلال‌احمر موجب تسکین دردهای بشری است، گفت: لباس صلح هلال‌احمر آرامش و امنیت برای مردم به وجود می‌آورد.