جمهوری اسلامی ایران اوکراین

لندن از مشارکت در جنایت علیه بشریت به واسطه فروش سلاح دست بردارد
کنعانی:

لندن از مشارکت در جنایت علیه بشریت به واسطه فروش سلاح دست بردارد

سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان گفت: لندن به جای طرح اتهامات تکراری در مورد نقش ایران در منطقه، از مشارکت در جنایت علیه بشریت به واسطه فروش تسلیحات مرگبار به برخی مشتریان منطقه دست بردارد.