جنایات عمدی

نزاع در آذربایجان‌شرقی بیش از ۳۶ هزار نفر را به پزشکی قانونی کشاند

نزاع در آذربایجان‌شرقی بیش از ۳۶ هزار نفر را به پزشکی قانونی کشاند

36 هزار و 866 نفر طی سال 98 به دلیل صدمات ناشی از نزاع به ادارات پزشکی قانونی آذربایجان شرقی مراجعه کردند که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال 97 حدود دو درصد کاهش یافته است.