جنبش اسلامی نیجریه

هدیه رهبر انقلاب به شیخ زکزاکی و همسرش

هدیه رهبر انقلاب به شیخ زکزاکی و همسرش

رهبر انقلاب در دیدار با خانواده شیخ زکزاکی به وی و همسرش انگشتری هدیه دادند.

شما مصداق مجاهد حقیقی فی سبیل الله هستید
رهبر انقلاب در دیدار با خانواده شیخ زکزاکی:

شما مصداق مجاهد حقیقی فی سبیل الله هستید

رهبر انقلاب دیدار با شیخ زکزاکی و خانواده وی را بسیار خوشحال کننده خواندند و خطاب به آنان گفتند: شما مصداق مجاهد حقیقی فی سبیل الله هستید و امیدواریم که بتوانید مجاهدت خود را ادامه دهید.