جنوب غرب تبریز

سگ‌های سرگردان جنوب غرب تبریز جمع‌آوری می‌شوند
شهردار منطقه ۷ تبریز:

سگ‌های سرگردان جنوب غرب تبریز جمع‌آوری می‌شوند

شهردار منطقه ۷ تبریز گفت: برای حفظ آرامش ساکنان جنوب غرب این شهر ساماندهی و جمع‌آوری سگ‌های بلاصاحب در این منطقه از سوی شهرداری و نیروهای خدمات شهری و اجرایی با دقت نظر بیشتری انجام می‌شود.