جنگل های فندقلو

سطح وسیعی از جنگل‌های اهر با آفت پروانه دُم قهوه‌ای درگیر است
فرماندار اهر؛

سطح وسیعی از جنگل‌های اهر با آفت پروانه دُم قهوه‌ای درگیر است

فرماندار اهر گفت: سطح وسیعی از جنگل‌های اهر با آفت پروانه دُم قهوه‌ای درگیر است.