جنگ روسیه

ارسال پرونده جنگل‌های دیزمار در قالب پرونده میراث جهانی ارسباران به یونسکو

ارسال پرونده جنگل‌های دیزمار در قالب پرونده میراث جهانی ارسباران به یونسکو

هیأت ایران حاضر در چهل و پنجمین اجلاس کمیته میراث جهانی یونسکو در ریاض اعلام کرد: بر اساس تصمیم کمیته مقرر شد پرونده جنگل‌های دیزمار در قالب پرونده میراث جهانی ارسباران برای یونسکو ارسال شود.