جنگ غزه

شورای خلیفه‌گری ارامنه آذربایجان حملات وحشیانه به غزه رامحکوم کرد

شورای خلیفه‌گری ارامنه آذربایجان حملات وحشیانه به غزه رامحکوم کرد

اسقف اعظم گریگور چیفتچیان خلیفه کل ارامنه آذربایجان و شورای خلیفه‌گیری کل ارامنه آذربایجان بیانیه‌ای را در رابطه با حوادث اخیر غزه صادر کردند.

بیانیۀ هنرمندان تبریز در محکومیت جنایت صهیونیست ها در غزه

بیانیۀ هنرمندان تبریز در محکومیت جنایت صهیونیست ها در غزه

شاعران، نویسندگان و هنرمندان تبریز با صدور بیانیه ای جنایت رژیم کودک‌کش اسرائیل را در بمباران بیمارستان المعمدانی غزۀ محکوم کردند.

وضعیت فعلی منطقه نتیجه محاسبات غلط مکرر کشورهای غربی است
رئیسی در تماس تلفنی با بن سلمان:

وضعیت فعلی منطقه نتیجه محاسبات غلط مکرر کشورهای غربی است

‌رئیس‌جمهور در گفت‌وگوی تلفنی با ولیعهد عربستان گفت: وضعیت فعلی منطقه نتیجه محاسبات غلط مکرر کشورهای غربی و در رأس آن آمریکاست.