جهاددانشگاهی

آموزش بیش از ۴ هزار سرباز توسط سازمان جهاددانشگاهی آذربایجان شرقی
رئیس سازمان جهاد دانشگاهی استان خبر داد:

آموزش بیش از ۴ هزار سرباز توسط سازمان جهاددانشگاهی آذربایجان شرقی

رئیس سازمان جهاددانشگاهی آذربایجان شرقی، از آموزش ۴ هزار و ۱۶۵ نفر از کارکنان وظیفه نیروهای مسلح مستقر در استان در قالب طرح سرباز مهارت خبر داد.