جهانگیری وزارت کشور ابلاغ اسحاق جهانگیری اورژانس کشور

جهانگیری اختصاص اعتبار به سازمان اورژانس کشور را ابلاغ کرد

جهانگیری اختصاص اعتبار به سازمان اورژانس کشور را ابلاغ کرد

معاون اول رئیس‌جمهور مصوبه مربوط به اختصاص اعتبار به سازمان اورژانس کشور را ابلاغ کرد.